Boys Freshman Basketball · Freshmen BB Tickets Online For Game This Monday 1/11 @ Frankton HS


Tickets for Monday Night’s Boys Freshmen/C Team game @ Frankton HS will be online @ www.ticketspicket.com

Please buy your Tickets for Monday Night 1/11 online.

The Raiders will play at Frankton 6pm this Monday.  Go Raiders.